16 Ekim 2009 Cuma

| The Medium is the Massage


“Bak şimdi, Baba, Profesör McLuhan insanın kendi yarattığı ortamın, insana bu ortam içindeki rollerini tanımlamanın aracına dönüştüğünü söylüyor. Matbaa harflerinin icadının, düşünceyi eylemden koparıp ayıran doğrusal, yani ardışık bölüntüler şeklinde bir düşünce yarattığını söylüyor. Bugünse TV ve popüler müzikle, düşünceyle eylemin birbirine daha yakın olduğunu, başkaları ya da dünya karşısında daha yoğun bir ilgilenmenin geliştiğini söylüyor. Yeniden köyde yaşıyormuşuz. Anladın mı Baba?”

Alan Dunn'un karikatürü, 1966, The New Yorker Magazine, Inc.
Marshall McLuhan’ın The Medium is the Massage adlı kitabından... (Kitabı Yaradanımız Medya adıyla dilimize çeviren Ünsal Oskay.)