8 Mayıs 2009 Cuma

| Ezberiniz kaç cigabayt?

Sonuç itibariyle ezber kötü bir şey değildir ve her zihne lazımdır. Mesela bir kodlama olarak “armut” sesi ezberimizde olmasa o kodu açamayız da... Açamadığımız için de anlayamayız ve yorumlayamayız.


Ezber, kodları kaydederek saklamak anlamına gelir. Mesajı, kodlarını açarak anlama ve yorumlama süreçlerinden geçirmeden, sadece açılmamış kodlar olarak saklamak demektir. Tabii kavramlar da zihnimizdedir, ama buna pek ezber denmez.

Yazının icat edilmediği çağlarda, hatta icat edilmiş olsa bile kısıtlı kullanıldığı dönemlerde, başkaca kayıt araçları da olmadığı için ezber çok önemliydi. Kuran, İncil gibi kutsal kitapların, Buda’nın öğretisi gibi kutsal metinlerin hafızları, diskten diske aktarırcasına kuşaktan kuşağa aktarmışlardır ezberlerini...

Ezberi bozmaya gerek yok, ezberi düzeltmeye, yani ezber olarak bırakmamaya ihtiyaç var. Günümüzde, nasıl olsa bizim yerimize ezberleyen araçlar var diyerek yan gelip yatarsak, anlama ve yorumlama zaafları yaşayabiliriz/yaşıyoruz.

Zihindeki ezberle diskteki ezber aynı şey değildir.