1 Kasım 2008 Cumartesi

| “Yarını tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.”


Dün, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” isimli kitabının giriş bölümünden alıntılanmış birkaç paragrafa yer verdiğim “Stratejik derinlik ve kaostan kozmoza geçişin aktörü olmak...” başlıklı yazının üstüne, bugün, Nur Demirok’un “Buluşsal düşüncenin psikodinamiği” başlıklı yazısında karşıma çıkan Peter Drucker’ın bu sözünü yerleştirmek çok anlamlı olacak: “Yarını tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.” [FOTOGRAF: IGOR BOGUN]