31 Ağustos 2008 Pazar

| “İslam’ın estetiği var, ama...”

“Örneğin Türkiye’de, bir nevi travmatik Batılılaşma deneyimi söz konusu. Bunun getirdiği hem bir gelenek kaybı var; hem de öfke ve tepki, politizasyon var. Öfke, politika vb. çok ağır basıyorsa, bu bilinçliliğin estetikle anlamlı bağlantılar kurması güçleşir. İdeoloji, ha bire araya girer ve bir şeyleri dikte eder.”


Örneğin ben Konya'da birtakım adamlarla camii mimarisinin ne kadar çirkin örneklerle dolu olduğunu konuşurken, şunu söyledim: Kubbe, bir teknolojik imkanlar manzumesinde, bir binanın üstünü kapatmanın söz konusu olduğu, içinde birtakım zorlukları olan ama sonuçta da en sağlam çözümdür. Ama bugün bu camiileri betonarme yapıyorsun ve üstünü de, benzeteyim diye cetvelle filan çiziyorsun... Eğer sen beton kullanmaya başladıysan, o zaman kubbeyi o şekilde düşünmek zorunda değilsin. Bu, bir bakıma Walter Benjamin’in, mekanik röprodüksiyon tezine karşılık gelir. İşte Konya’daki adam bunu kabul etmiyor ve ‘Biz kubbeyi öyle de, böyle de, betonla da yaparız.’ diyor.”

Murat Belge’yle yapılmış söyleşinin tamamı burada...