15 Eylül 2019 Pazar

| İsa yeryüzüne inince...


Dostoyevski, Karamazov Kardeşler adlı romanının Büyük Engizisyoncu adlı bölümünde İsa’yı 16. yüzyılda İspanya’ya indirir. Fakat Kilise İsa’nın yeryüzüne inmesinden hoşlanmaz. Mesela İsa’ya göre insanlar özgür iradeye sahiptirler, oysa Kardinal özgür iradenin insanlık için yıkıcı ve taşınamaz bir yük olduğunu söyler. Daha başka birçok konuda yaşanan uyuşmazlık sonucu Kardinal İsa’yı tutuklatır ve şehir meydanında diri diri yakmakla tehdit eder. Çünkü İsa Kilise’nin kurduğu düzen için bir tehdit oluşturmaktadır ve Büyük Engizisyoncu bu düzenin onun tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir.

Bu öykü aklıma geldikçe bana dünyaya inebilecek ve başlarına benzer şeyler gelebilecek başka kimleri çağrıştırdığını tahmin edebilirsiniz. Hatta sizde de bazı çağrışımlar oluşmuştur.