26 Aralık 2010 Pazar

| Kablolar çift yönlü çalışınca...

İnsanlığın günümüze kadarki kültür tarihi dört dönemde incelenir: [1] Sözlü Kültür Dönemi, [2] Elyazmalı (Chirografik) Kültür Dönemi: Yazının icadı, İ.Ö. 4. Yüzyıl, [3] Basılı (Tipografik) Kültür Dönemi: Matbaanın icadı, 15. Yüzyıl, [4] Elektronik Kültür Dönemi...


İnterneti de Elektronik Kültür Dönemi’nin kapsamında değerlendirmek yaygın bir anlayıştır. Oysa internetin devrimsel yanı, Elektronik Kültür Dönemi’nde tek yönlü çalışan kabloların veri akışını çift yönlü hale getirmesinde gizlidir.

Kabloların çift yönlü çalışması, bence içinde yaşadığımız dönemi, [5] İnternet Kültürü Dönemi olarak adlandırmamızı zorunlu kılar. Çünkü internet, paradigmalarımızı sarsan yanıyla elektroniğin içine sığmayacak kadar büyük bir devrimdir.