5 Temmuz 2006 Çarşamba

| Yetinen toplum ve pazarlama ilişkisi...

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı’nın, birinci baskısı 1999 yılında yapılan ve tükendiği için uzun zamandır piyasada bulunamayan “Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma” isimli kitabının geçtiğimiz ay yeni baskısı yapıldı. Bunun üzerine Özgür Alaz’ın teklifiyle bir blog turu düzenleme kararı alındı, Hoca da bunu kabul etti. (Blog turunun ne demek olduğunu bilmeyenlerdenseniz bkz. Ben biliyorum:)


Hemen Hoca’yı bunaltmak, terletmek, cendereye almak, hadi belki biraz da kendisinden bir şeyler öğrenmek için Özgür Alaz, Prof. Dr. İsmail Kaya, Selim Yörük, Onur Yüksel, Marketing Post ve A. Selim Tuncer’den oluşan acil bir blog timi kuruldu. Ama heyhat ki, Hoca’da bunalacak, terleyecek bir hal yok. Sükunetle ve tatlı tatlı sorularımızı cevaplıyor. Neyse, tabii ki bizim asıl amacımız sorularımıza cevap almak ve bunları size aktarmaktı. Gerisi latife...

Ben zaman zaman asıl beni bunaltan tek bir soru sordum. Henüz cevabı gelmedi; gelene kadar soruyla idare ediniz lütfen:

Hocam, bir yandan “aracı” medya kuruluşları tüketim kültürünü empoze ederek “tüketici yurttaş” yaratma çabası sergilerken diğer yandan buna karşı bir tavrın, tüketici haklarıyla ilgili bir kültürün ve hukuki altyapının oluşturulmaya, geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Siz de bu kitabınızda, bir bilim adamı sorumluluğu ve bir etelektüel içtenliğiyle tüketim alışkanlıklarının yarattığı köleliğe karşı çıkarken, diğer yandan, sahip olduğunuz “pazarlamacı” kimliğinizle, tüketim kültürünün oluşmasına hizmet eden “talep yaratma” amacını zımnen desteklemiş olmuyor musunuz? (Tabii kıyısından köşesinden de olsa, biz de!) Bu durum nedeniyle, kendi içinizde bir ikilem ve açmaz yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bu bağlamda, “yetinen toplum”la “pazarlama” ilişkisini nasıl kurguluyorsunuz?

Siz bu sorunun cevabını bekleyedururken bir yandan da diğer tim üyelerinin soruları ve Hoca’nın cevaplarını inceleyebilirsiniz. Burayı takip edin, her soru-cevap yayınlandıkça sırasıyla linkini vereceğim.

ÖZGÜR ALAZ
PROF. DR. İSMAİL KAYA
SELİM YÖRÜK