19 Haziran 2006 Pazartesi

| Değer kavramından ilişki değeri kavramına...

“Değer, aynı zamanda ürünü saran hizmet sunumlarının da bir parçası olarak görülebilir ki, buna literatürde ‘genişletilmiş ürün kavramı’ adı verilmektedir. Özellikle Levitt’in (1969; Payne ve Holt, 1999 içinde) çalışmaları, sadece fabrikada üretilen ürünle değil ambalaj, hizmet, reklam, finansman, teslimat kolaylıkları ve insanların değer vereceği diğer unsurların fabrikadan çıkan ürüne eklenmesiyle değer yaratılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bu açıdan bakıldığında müşteriye sunulan değer, ürünün veya hizmetin bir parçasıdır ve tedarikçi tarafından yönetilebilmektedir.”


“Yapılan ampirik araştırma sayısının yetersizliği de ‘ilişki değeri’ kavramının gelişmesinde bir engel oluşturmaktadır. Özellikle algı gibi belirlenmesi çok zor olan konuların çalışıldığı değer araştırmalarında, anket ve deneysel çalışmalar, hatalı sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle, nitel araştırmalara ağırlık verilmesi, konunun derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayabilecektir. Diğer yandan, ilişki değeri kavramı, oldukça dinamik bir yapıdadır ve sürekli değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle de, yapılan araştırmaların ilişkinin bir kesiti yerine, ilişki süreci boyunca ortaya çıkan değer yaratımlarını izlemesi, daha faydalı sonuçlar doğurabilecektir.”

Zeynep’ten... Nefessiz bırakacak kadar uzun bir makale, ama yine de ben üşenmeyin, okuyun derim. Not da verebilirsiniz!

[ FOTOĞRAF: GREGORY COLBERT ]