17 Mart 2008 Pazartesi

| Kavramsal düşünce karşıtlığı...

Bu haftanın ilk günü sizi bir yazıya gönderiyorum. İleride kaleme almayı düşündüğüm bazı yazıları yorumlarken işimize yarayacak düşünceler içerdiği için... [FOTOĞRAF: CHEMA MADOZ]


Günümüzde kabileciliğin, alt sınıfların (fakirlerin, çaresizlerin, cahillerin) değil entelektüellerin, üniversite eğitimli “seçkincilerin” bir ürünü olduğuna dikkat edin. Büyük sürülerin veya çetelerin çoğalmasını izleyin. Tüm bu çetelerin ortak paydası aksiyona değil gösteriye (toplu gösteri), tartışmaya değil bağırmaya, başarmaya değil istemeye, düşünmeye değil hissetmeye, değerler peşinde koşmaya değil “yabancıları” lanetlemeye, yani algısal bir beynin uğraşabileceği şeylere olan inançlarıdır. [DEVAM]