25 Aralık 2006 Pazartesi

| Eşsiz bir grup müşteriye eşsiz bir ürün sunmak...

Teksas Üniversitesi, Dallas Isletme Fakultesi, Organizasyon, Strateji ve Uluslararası İşletmecilik Bölümü öğretim üyelerinden, Amerikan ders kitaplarında kendisine atıfta bulunulan bilim adamlarımızdan birisi olan Prof. Dr. Tevfik Dalgıç’ın yeni kitabı Handbook of Niche Marketing, Amerika’da yayımlandı. Kitap hem nasıl daha iyi iş yapacaklarını öğrenmek isteyen uygulamacılar, hem de bu alanda akademik araştırma yapan akademisyenler için değerli bir kaynak özelliği taşıyor. Kitabın giriş bölümünden kısa bir bölümü aktarmak istiyorum:

“Sürekli değişen tüketici ihtiyaçları ve hiper rekabet ortamında, firma yöneticilerinin müşterileri kendilerine çekmek, tatmin etmek ve ellerinde tutmak için yeni yollar bulmaları gerekiyor. Büyük ya da küçük, yerel ya da yabancı, bazıları yavaş yavaş bazıları ise hızla büyüyen çoğu şirket pazarlama çabalarını niş müşterileri seçmeye yönlendirdiler. En büyük üreticiler bile programlarının verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için dikkatlice seçilmiş pazar nişlerini hedefliyorlar ve genellikle her bir ürün grubu için ayrı bir niş yaratmayı hedefliyorlar. Örneğin, HP yazıcı, faks, fotokopi ve tarayıcıların hepsinin tek bir cihazda toplandığı ürünlerini ev ofisi segmentine pazarlarken, büyük işyerlerini hedeflerken daha yüksek fiyatlı ve lazer yazıcılar, faks makineleri ve tarayıcılar gibi tek fonksiyonlu ürünleri sunmaktadırlar. Niş pazarlama, 21. yüzyılın pazarlama yaklaşımı olarak adlandırılan ‘bire bir’ veya ‘kişiye özel’ pazarlama kavramlarının bir adım ötesinde olarak kabul edilmektedir.

Niş pazarlama artık ulusal pazar sınırları içinde de değildir. Yeni veya mevcut firmalar ulusal sınırların ötesine geçen yeni nişler bulmaktadırlar. Eşsiz bir grup müşteriye eşsiz bir ürün sunmak niş pazarlamanın özündeki unsurdur. Araştırmalar niş pazarlama firmalarının aynı zamanda pazar odaklı firmalar olduklarını da göstermektedir.”