11 Ekim 2020 Pazar

| Evrim... Nereye kadar?

Evrim kuramına Darwin-Walace kuramı da denir. Charles Darwin (1809-1882) ve Alfred Russel Wallace (1823-1913) birbirlerinden habersiz evrim kuramı ve doğal seçilim üzerine çalışmışlar, sonra tanışıp ortak bir makale yayımlamışlardır. Fakat Wallace, insan zihninin ve insanın matematik yetisi, sanat becerisi ve ahlak anlayışının evrimle ve doğal seçilimle açıklanamayacağını, zihinsel gücün gelişmesinde biyolojik olmayan etmenlerin rol oynadığını söyleyerek Darwin’den ayrılmıştı. 

Bence Wallace’ın görüşleri bugün de incelemeye değer, çünkü 50-70 bin yıl öncesine tarihlenen insandaki bilişsel sıçramanın bilimsel bir açıklaması ve dayanağı hala yoktur. 

Varsa da ben duymadım.