10 Ağustos 2010 Salı

| Dil, paradigmaları bile kökünden sarsacak gücün kaynağıdır

Hepimiz biliyoruz ki, dil en önemli iletişim dizgesidir. Her insan, bir dile doğar; bu nedenle olsa gerek, çoğu kez hava gibi, su gibi yaşamsal değerini gözden kaçırırız onun. Doğal bir durumdur bu...


Fakat bir iletişim profesyoneli için, dili sadece doğru ve güzel kullanmak yetmez; o, dilin en ince kıvrımlarına kadar nüfuz etmeyi, sözü sözle döllemeyi, sözcükleri tekrar tekrar en etkili ve çarpıcı biçimde örmeyi bilir, bilmek zorundadır. İletişimci için her yeni deneme, sözün gücünü bir kez daha sınama ve bu gücün, muhataplarının gözlerinde yarattığı ışıltıyı bir kez daha görme fırsatı demektir. O bilir ki dil, paradigmaları bile kökünden sarsacak gücün tek kaynağıdır.

Uğur Batı’nın Reklamın Dili kitabı, sektörün içinde dil yoğurmuş bir söz ustasının yüreğinin ve akademinin içinde dilbilime eğilmiş bir bilim insanının analitik aklının meyvesi...

Yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitap, Türk reklam literatüründe çok önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte, bir şekilde kitlelerle iletişim ihtiyacı içinde olan siyaset ve iş profesyonellerinin de ellerinden düşüremeyecekleri bir kaynak niteliği taşıyor.

Uğur Batı, Reklamın Dili (Dilbilim, Strateji, Mesaj, Retorik, Göstergebilim), Alfa Yayınları, İstanbul, 2010.