27 Ekim 2006 Cuma

| Ambalaj, ambalaj değildir; ambalaj markanın bizzat kendisidir!

“Ambalaj üründür. Başarılı pazarlamacılar tüketici için ürünün ambalaj olduğunun farkındadırlar. Tüketici, ambalajın şeklini, markayı, renkleri, kelimeleri, grafik stili, formları görür ve tepki verir. Sonra da içgüdüsel olarak bir imaj hayal eder. Pazarlamacı için kilidi açacak anahtar, ambalajı güçül bir satış silahına dönüştürmek ve rekabette bir avantaj sağlamaktır. İşte bu yüzden ambalaj konusunda yatırımlar her yıl artmaya devam ediyor ve ambalaj planlaması şirketler gözünde her gün daha büyük önem kazanıyor.”
Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama, Herbert M. Meyers, Murray J. Lubnier, Faydalı Marketing Kitapları


Ülkemizde pazarlamanın daha sofistike konuları bile zaman zaman gündem oluştururken nedense ambalaj, ürünün koruma kabı olmasının çok ötesinde bir değer görmüyor. Bana göre de ambalaj hem kimliğin olmazsa olmaz bütünleyici bir parçası hem de sürekli ve yüz yüze, göz göze marka-tüketici iletişimi demektir. Bu bakımdan da, bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer parçalarla en fazla bütünleşmesi gereken stratejik bir ögesidir. Daha ileri gidersek şunu diyebiliriz: Ambalaj markadır.

Eğer bu konuyu ciddiye almıyorsanız, hem markanızın kimliğini tamamlayamıyorsunuz hem de onun tüketiciyle göz göze gelmesini, konuşmasını, iletişimini engelliyorsunuz demektir. E, siz bilirsiniz!

O zaman, ambalaj konusunu pazarlama odaklı inceleyen, bu konuda Türkçe’ye kazandırılmış derli toplu en önemli eser olarak gördüğüm ve yukarıda içinden küçük bir bölümü alıntıladığım kitabı da okumanıza gerek olmaz zaten!