1 Haziran 2006 Perşembe

| “CMK hükümleri uyarınca dahi verilmiş olan kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılmış olmakla...”

Ekşi Sözlük’le ilgili erişimin engellenmesi kararını, bizzat bu kararı veren mahkemenin yeni bir kararla bozmuş olmasını çok değerli bir adım olarak görüyor ve bunun sembolik anlamını önemsiyorum.

Konuyla ilgili daha önceki yazımda kararın yasaya uygun olup olmadığı konusunda kuşkumu dile getirmiş, suç ve cezanın birbirine denkliği konusuna değinmiştim. Mahkeme eski kararını bozarken, yeni kararında her iki konuya da açıklık getirmiş:

“Önceki karar konu edilen5846 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen engellemenin fikir ve sanat eseri sahiplerini korumaya yönelik olması gerektiği, oysa anılan kanunda telekomünikasyonun hangi şartlarda denetleneceği 5271 sayılı CMK’nun 135. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup buna göre yüklenen suçun türü göz önüne alınarak iletişim tespiti yapılabileceği, dinlenebileceği, kayda alınabileceği ve sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği belirtilmiş olup 3. fıkrada verilecek tetbir kararının en çok üç ay için geçerli olabileceği ve talep halinde bir defa uzatılabileceği belirtilmesi karşısında “CMK hükümleri uyarınca dahi verilmiş olan kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varılmış olmakla...”

OKUMA PARÇALARI:
Blogosferdeki delik kapatıldı | Arda Kutsal Blog
Hangi birine kızayım? Ekşi Sözlük, Özgürlük ve Cezalar Üzerine... | KızıYORUM