13 Kasım 2005 Pazar

| Diyalog bir tür varolma biçimidir

Bu sitenin adına “diyalog” dedim. İşlevini daha iyi anlatacak başka bir kavram bulabilir miydim, doğrusu bilmiyorum. Diyalog nedir? TDK Güncel Türkçe Sözlük’te böyle diyor:

diyalog: isim, Fr. dialogue 1. Karşılıklı konuşma, 2. Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması, 3. Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser, 4. mecaz Anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma.


Ama asıl Ekşi Sözlük’ten öğrenelim. Resmi kasıntıdan uzak, son derece içten, kravatını gevşetmiş, ayakkabılarının bağını çözmüş muhteşem bir sözlüktür, Ekşi Sözlük… Bir isim, bir kavram ya da bir terimle ilgili başım derde girdiğinde mutlaka, ama mutlaka başvurduğum değerli bir kaynaktır. Bazan öylesine dolaştığım bile olur sayfalarında… Hem öğretici hem de keyiflidir. Ama aynı zamanda tehlikeli… İlköğretim çağındaki öğrencilere pek tavsiye edilmez. Ekşi Sözlük’te dolaşanın mutlaka âkil ve bâliğ olması gerekir. Kusurlarından biri imla konusunda fazlaca pejmürde oluşudur. -Ki, buradaki alıntıları düzelterek yapmak zorunda kaldım.- Bu arada site başlığının altındaki “discription” da Ekşi Sözlük’ten.

Neyse… Biz Ekşi Sözlük’ün “diyalog”una bakalım:

İletişim için gerekli hadiselerden biri. (yoko)

Aristotle’a göre, katılanların, iyi olanın ve dostluğun sevgisini süreç içerisinde edinebilecekleri, bizi Phronesis’e ulaştıracak iletişim biçimi. Aristotle bunu “çekişme, zıtlaşma sanatı” dediği ve pek hoşlanmadığı sofistlere atfettigi retorik biçiminden ayırır. Gadamer ustamız, diyaloğun anlama (verstehen) olduğunu, lakin “farklı olarak anlama” (andersverstehen) olduğunu hatırlatır; diyalog ile kendimizi ve karşımızdakini beraberce sorgular, farklılıklarımızın ayırdına varır, önyargılarımızı dönüştürür ve müzakere ederiz. Diyalog “bir münakaşayı kazanmak” da değildir, en azından “hermeneutik” anlamıyla. (babaerenler)

Geyikle karıştırılmaması gereken eylem. Diyalog bir tür varolma biçimidir. Öğreten ve ögrenen olmaktır. Varolma kaygısı içinde ötekiler ile iletişime geçme çabasıdır. Geyikse varlık kaygısını örtmeye, ondan kaçmaya yönelik bir eylem türüdür. Karşınızdaki insan(lar)la ilişkinin yolunu açar, ama bu ilişkinin nasıl bir yol izleyeceği bu geyiğin diyaloğa dönüşüp dönüşmemesi ile ilgilidir. Hayat geyik olarak da yaşanabilir, diyalog olarak da. Size kalmış. (kor)

Başındaki ekin, iki anlamını veren “di” değil, karşılıklı anlamını veren “dia” olması nedeni ile, diyaloğun, yalnızca iki kişi arasında gerçekleşen bir şey olması, en azından kelimenin oluşumu itibarı ile şart değildir. (cedilla)

Herkese merhaba!